KOC TOP: e-Novice št. 18                 Uporabna gradiva in aktualne  informacije
UVODNIK Dragi partnerji!

Premikamo se v zadnje obdobje izvajanja našega skupnega KOC projekta in s tem v zvezi v naših e-novicah z vami delimo nekaj pomembnih informacij kot tudi gradiv ter dobrih praks s področij Tovarn prihodnosti.

 

INFORMACIJA O MENJAVI V EKIPI

Obveščamo vas, da se sodelavec in vodja projektne pisarne Gregor Zelenšek odpravlja novih kariernim izzivom naproti in da bo vodenje projektne pisarne na strani Steklarne Hrastnik prevzel Ivan Papič, direktor kadrovske službe (ivan.papic@hrastnik1860.com).

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Rebalans finančnega načrta partnerstva je bil usklajen in potrjen s strani Sklada.

V septembru pričakujte, da boste po pošti prejeli anekse k pisnem sporazumu, ki jih bodo morale podpisati odgovorne osebe v vaših podjetjih. Zelo pomembno je, da ko ga boste prejeli, podpisanega vrnete v čim krajšem času. Tako bo rebalans stopil v veljavo.

 

Med tem izvajajte in planirajte usposabljanja, po novem načrtu kot ste planirali.

 

Zelo pomembno je, da veste, da je skrajni rok do 31.10.2018. Torej izvedeno usposabljanje in plačan račun. Ne pozabite na število vključitev. Raje kakšno več kot manj.

 

PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti (do konca meseca avgusta 2018 smo skupaj realizirali 70,81 % načrtovanih usposabljanj oz. 62,90 % načrtovanih vključitev zaposlenih).

 

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

 

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

 

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na projektno pisarno oz. kadrovskega partnerja, kjer smo vam z veseljem na voljo (na spodnjih kontaktnih naslovih).

 

TOVARNE PRIHODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA 4.0

Ena od možnih rešitev v okviru IoT so RFID značke na zaboju. Glede na funkcionalnost obstaja več vrst pametnih značk: pasivne, aktivne, e-papir. Take značke omogočajo dostop do aktualnih informacij v realnem času in posledično prave odločitve.

… več >>>

 

INDUSTRY 4.0 DEMYSTIFIED—LEAN’S NEXT LEVEL

Industrijo 4.0 je mogoče razumeti kot digitalno omogočen Lean. Na primer, podjetja že dolgo optimizirajo donos, energijo in output z izboljšanjem krmiljenja procesov. Novi senzorji, več podatkov in napredne analitike lahko povečajo sposobnost reševanja problemov in identificirajo napredne izboljšave, kar vodi do pametnejših rešitev in novih zvišanj produktivnosti.

… več >>>

 

 

COULD JAPAN BECOME A ROLE MODEL FOR THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION?

Uporaba novih tehnologij, kot so samovozeči avtomobili, umetna inteligenca in podatkovno intenzivna precizna medicina za reševanje družbenih izzivov je cilj, ki ga imajo mnoge države. Najuspešnejše bodo imele vsaj dve skupni stvari: močan občutek poslanstva v vladi, industriji in civilni družbi; in pravo mešanico intelektualnih in industrijskih sredstev. Japonska, prepričan sem, ima obojega v izobilju.

… več >>>

 

VITKO UPRAVLJANJE

 

 

HITRA MENJAVA ORODIJ (SMED) – 1. DEL

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – hitra menjava orodij je ena od metod za zmanjševanje izgub časov priprave opreme. Omogoča hiter in učinkovit način menjave orodij, oziroma krajšanje časov priprave opreme. Menjava orodij in nastavljanje opreme ne ustvarjata nove vrednosti, zato morata biti čim krajša. S tem je mogoče vplivati na fleksibilnost proizvodnje (krajše pretočne čase, manjše zaloge in manjše serije).

… več >>>

 

BRINGING AGILITY TO TOYOTA

INTERVJU – vodja agilnosti pri Toyota Connected nam govori o “agilnem” potovanju Toyote in pojasnjuje, zakaj razkorak med Lean mentaliteto in agilnostjo nima razloga za obstoj.

… več >>>

 

VODITELJSTVO

 

 

 

BODITE COACH SVOJIM ZAPOSLENIM

Coaching postaja v poslovnem svetu vedno bolj pomembna dejavnost. Zaradi sprememb, ki se dogajajo, se spreminjajo tudi znanja in veščine – kompetence, ki naj bi jih imeli managerji in zaposleni. Znanja in veščine lahko pridobimo z učenjem, udeležbo na seminarjih in delavnicah, lahko imamo osebnega svetovalca.

… več >>>

 

HOW TO CULTIVATE THE RESOURCES FOR RESILIENCE

Vaše osnovne potrebe se lahko ujemajo z mentalnimi viri, ki jih vsi posedujemo, kot so pogum ali hvaležnost. Povečajte svoje notranje moči s temi štirimi “HEAL” koraki, da boste bolj odporni, ko se pojavijo izzivi.

… več >>>

 

AKTUALNE NOVICE IN INFORMACIJE INFORMACIJA O MENJAVI V EKIPI

Obveščamo vas, da se sodelavec in vodja projektne pisarne Gregor Zelenšek odpravlja novih kariernim izzivom naproti in da bo vodenje projektne pisarne na strani Steklarne Hrastnik prevzel Ivan Papič, direktor kadrovske službe (ivan.papic@hrastnik1860.com).

 

PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti (do konca meseca avgusta 2018 smo skupaj realizirali 70,81 % načrtovanih usposabljanj oz. 62,90 % načrtovanih vključitev zaposlenih).

 

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

 

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

 

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

Formalno smo na Sklad do sedaj oddali 13 zahtevkov. Informacije o subvencioniranju sredstev od ZZS11 naprej s strani Sklada še nimamo.

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Rebalans finančnega načrta partnerstva je bil usklajen in potrjen s strani Sklada.

V septembru pričakujte, da boste po pošti prejeli anekse k pisnem sporazumu, ki jih bodo morale podpisati odgovorne osebe v vaših podjetjih. Zelo pomembno je, da ko ga boste prejeli, podpisanega vrnete v čim krajšem času.

Tako bo rebalans stopil v veljavo.

Med tem izvajajte in planirajte usposabljanja, po novem načrtu kot ste planirali.

Zelo pomembno je, da veste, da je skrajni rok do 31.10.2018. Torej izvedeno usposabljanje in plačan račun. Ne pozabite na število vključitev. Raje kakšno več kot manj.

 

SPREMLJAJTE DOBRE PRAKSE SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ.

Na spodnji povezavi  se lahko brezplačno naročite na prispevke, ki obravnavajo teme industrije 4.0, pametnih tovarn in tovrstnih dobrih praks iz industrijskih podjetij.

https://tovarna.finance.si/

 

VABLJENI NA DELAVNICE: KOMPETENTNA SLOVENIJA

Iz Sklada sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko napovedi brezplačnih delavnic v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak. Vljudno vas torej vabimo tudi na te brezplačne delavnice.

 

Zabeležite si naslednje datume oz. lahko več o tem najdete na straneh:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/

 

September 2018

27. 9. 2018: “O govorici telesa in javnem nastopanju” (Anja Križnik Tomažin), Nova Gorica. Prijave še niso mogoče.

 

Oktober 2018

9. 10. 2018: Prodajajte kot Jobs (mag. Andreja Jernejčič), BTC, Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

11. 10. 2018: “Obvladovanje stresa” (Aleksander Zadel), sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

Delavnice v angleškem jeziku.
Prevod ne bo zagotovljen.

3. 10. 2018: »Successfully Creating New Business: Sourcing Ideas and Ensuring they Fulfill Customer Needs« (Angus Kingon), Hotel Union Business, konferenčna dvorana Orhideja.

4. 10. 2018: Building European Innovation Centres with Global Outreach (Boerge Diderichsen), Hotel Union Business, konferenčna dvorana Orhideja. 

11. 10. 2018: ” Leading creativity in the boardroom” (Richard Hytner), Kristalna palača (BTC), Ljubljana. 

23. 10. 2018: »The impact of technology on workplace dynamics and generational diversity« (Holly Moore), Konferenčni center Brdo, steklena dvorana. 

23. 10. 2018: »What Leadership Must know About Digital Transformation« (Daniel Newman), Konferenčni center Brdo, steklena dvorana.

30. 10. 2018: ” Mindful Leader” (Deiric McCann), Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška, Ljubljana.

 

INFORMACIJE IN KONTAKTI

 

 

Vaši predlogi, ideje, vprašanja so dobrodošla – z veseljem smo vam na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

Mag. Gregor Zelenšek, gregor.zelensek@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Ivan Papič, ivan.papic@hrastnik1860.com, Steklarna Hrastnik

Mira Kofol, mira.kofol@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mag. Janez Žezlina, janez.zezlina@ecg.si, Energos

Gregor Jus, gregor.jus@ecg.si, Energos