KOC TOP: e-Novice št. 16                  Uporabna gradiva in aktualne  informacije
UVODNIK Dragi partnerji!

Pošiljamo vam šestnajsto številko e-novic Kompetenčnega centra Tovarne prihodnosti, skupaj s strokovnimi članki, ki se navezujejo na temo našega KOC-a – Tovarne prihodnosti in Industrije 4.0,  v smislu širjenja znanja in dobrih praks, kot tudi novih idej za morebitna dodatna izobraževanja in usposabljanja ter aktualne informacije in dogodke, povezane z delovanjem KOC Tovarne prihodnosti.

 

PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti (do konca meseca julija 2018 smo skupaj realizirali 68,19 % načrtovanih usposabljanj oz. 56,57 % načrtovanih vključitev zaposlenih).

 

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

 

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

 

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, smo v mesecu juliju 2018 izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev.

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na projektno pisarno oz. kadrovskega partnerja, kjer smo vam z veseljem na voljo (na spodnjih kontaktnih naslovih).

 

TOVARNE PRIHODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJA 4.0 BO DALA POSPEŠEK VRAČANJU PROIZVODNJE V EVROPO

Proizvodnjo v Evropo izdatneje vračajo podjetja iz tehnološko bolj intenzivnih panog, kažejo izsledki raziskave European Manufacturing Survey

… več >>>

 

AN EXECUTIVE’S GUIDE TO AI

Za napredovanje v pospešeni tekmi z umetno inteligenco mora vodstvo sprejemati hitre in premišljene odločitve o tem, kje in kako uporabiti umetno inteligenco v svojem poslu. Eden od načinov, kako se hitro pripraviti: poznavanje osnov umetne  inteligence predstavljene v tem vodniku.

… več >>>

 

REINVENTING CONSTRUCTION THROUGH A PRODUCTIVITY REVOLUTION

Za preoblikovanje sektorja je potrebno ukrepanje na sedmih področjih ali širše sprejemanje pristopov masovne proizvodnje.

… več >>>

 

VITKO UPRAVLJANJE

 

 

CELOVITO PROIZVODNO VZDRŽEVANJE (TPM)

Celovito proizvodno vzdrževanje oz. Total Productive Maintenance (TPM) zahteva, da se kakovost vzdrževanja opreme obravnava enako kot kakovost proizvodov. Vsebuje širok program vzdrževanja v celotni obratovalni dobi opreme in zahteva avtonomijo vzdrževanja ter sodelovanje vseh udeležencev proizvodnega procesa (pomeni, da je vsakdo odgovoren za vzdrževanje opreme, s katero dela).

… več >>>

 

THE DEPTH OF LEAN THINKING

Resnično sprejeti Lean mentaliteto pomeni, da birokratske strukture v naših organizacijah omogočajo našim ljudem presegati in ne omejevati njihove ustvarjalnosti.

… več >>>

 

VODITELJSTVO

 

 

 

ALI STE ALFA TIP OSEBNOSTI?

Pogosto govorimo o alfa samcih in alfa samicah. Kdo pa sploh so ti ljudje? Se pogosto najdete v vodstveni vlogi, se radi sami odločate zase in za druge, vam sprejemanje odločitev (naj si bo to, kam greste na pico ali kako se bomo lotili prihodnjega projekta?) ne predstavlja problema? Ste bili že od nekdaj dobri pri izvedbi? Stvari, ki ste se jih polotili, ste tudi izpeljali, in to dobro.

… več >>>

 

UNLOCKING LEADERSHIP POTENTIAL IN TURBULENT TIMES

V turbulentnih časih kot so ti, je ustvarjanje vodij resnično pomembno – kar več kot polovica vodilnih delavcev, s katerimi se pogovarjamo, pravijo, da njihove pobude za razvoj vodstva ne uspejo. Kaj je potrebno za sprostitev vodstvenega potenciala organizacije?

… več >>>

TOP SKILLS AND CERTIFICATIONS FOR THE KNOWLEDGE ECONOMY

https://www.thebalancecareers.com/what-you-need-to-succeed-in-the-knowledge-economy-4172293

 

 

AKTUALNE NOVICE IN INFORMACIJE PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti (do konca meseca julija 2018 smo skupaj realizirali 68,19 % načrtovanih usposabljanj oz. 56,57 % načrtovanih vključitev zaposlenih).

 

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

 

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

 

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

Formalno smo na Sklad do sedaj oddali 13 zahtevkov. Informacije o subvencioniranju sredstev od ZZS11 naprej s strani Sklada še nimamo.

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, smo v mesecu juliju 2018 izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev.

 

SPREMLJAJTE DOBRE PRAKSE SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ.

Na spodnji povezavi  se lahko brezplačno naročite na prispevke, ki obravnavajo teme industrije 4.0, pametnih tovarn in tovrstnih dobrih praks iz industrijskih podjetij.

https://tovarna.finance.si/

 

VABLJENI NA DELAVNICE: KOMPETENTNA SLOVENIJA

Iz Sklada sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko napovedi brezplačnih delavnic v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak. Vljudno vas torej vabimo tudi na te brezplačne delavnice.

 

Zabeležite si naslednje datume oz. lahko več o tem najdete na straneh:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/

 

Avgust 2018

·

·        23. 8. 2018: 9.00-16.00: “Razvoj strategije lastne blagovne znamke” (mag. Metka Hrovat), Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

·

·        30. 8. 2018: 9:00-16.00: “Timsko delo” (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

 

 

September 2018

5. 9. 2018: “Nastopajte kot Obama” (mag. Andreja Jernejčič), BTC Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

6. 9. 2018: “Izpodbijanje – orodje za izboljševanje obstoječih in rojevanje svežih idej” (Nastja Mulej), Sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

13. 9. 2018: “Prepoznavanje in razvoj kompetenc zaposlenih” (Aleksander Zadel), sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

13. 9. 2018: Neverbalna komunikacija v pogajanjih in prodaji (Edvard Kadič), PGZ, M. Sobota. Prijave še niso mogoče.

20. 9. 2018: “Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI (Strenght Deployment Inventory)” (mag. Mojca Fon Jager), OOZ Izola. Prijave še niso mogoče.

20. 9. 2018: Neverbalna komunikacija v pogajanjih in prodaji (Edvard Kadič) OOZ, Ravne na Koroškem. Prijave še niso mogoče.

27. 9. 2018: “O govorici telesa in javnem nastopanju” (Anja Križnik Tomažin), Nova Gorica. Prijave še niso mogoče.

 

Oktober 2018

9. 10. 2018: Prodajajte kot Jobs (mag. Andreja Jernejčič), BTC, Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

11. 10. 2018: “Obvladovanje stresa” (Aleksander Zadel), sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

 

INFORMACIJE IN KONTAKTI

 

 

Vaši predlogi, ideje, vprašanja so dobrodošla – z veseljem smo vam na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

Mag. Gregor Zelenšek, gregor.zelensek@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mira Kofol, mira.kofol@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

 

Mag. Janez Žezlina, janez.zezlina@ecg.si, Energos

Gregor Jus, gregor.jus@ecg.si, Energos