KOC TOP: e-Novice št. 15                  

Uporabna gradiva in aktualne  informacije

UVODNIK Dragi partnerji!

Pošiljamo vam petnajsto številko e-novic Kompetenčnega centra Tovarne prihodnosti, skupaj s strokovnimi članki, ki se navezujejo na temo našega KOC-a – Tovarne prihodnosti in Industrije 4.0,  v smislu širjenja znanja in dobrih praks, kot tudi novih idej za morebitna dodatna izobraževanja in usposabljanja ter aktualne informacije in dogodke, povezane z delovanjem KOC Tovarne prihodnosti. Med drugim tudi o primeru dobre prakse na temo Tovarn prihodnosti – sodelovanju med globalno korporacijo Siemens in Steklarno Hrastnik.

 

PRIPOROČILO IN ZAHTEVEK ZA MESEC JULIJ 2018

IZVAJANJE AKTIVNOSTI V JULIJU – OKTOBRU 2018:

Pred nami je ključno obdobje (julij 2018 – oktober 2018) za doseganje ciljev, ki smo si jih skupaj zadali v okviru Kompetenčnega centra Tovarn prihodnosti.

Še naprej vas vabimo k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru našega KOCa (do konca meseca junija 2018 smo skupaj realizirali dobrih 63 % načrtovanih usposabljanj oz. dobrih 51 % načrtovanih vključitev zaposlenih), tako da je pred nami res ključno obdobje za realizacijo vseh ciljev na področju porabe sredstev in realiziranih vključitev zaposlenih. 

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Vaše zahtevke (ZZS 13) za mesec julij 2018 nam prosim na projektno pisarno pošljite do ponedeljka, 06. avgusta 2018.

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

DOBRE PRAKSE IN NOVICE GLEDE IZVAJANJA KOC AKTIVNOSTI

Veseli bomo tudi vaših dobrih novic, eventuelnih dobrih poslovnih praks, ki so se vam zgodili v okviru izvajanja KOC aktivnosti – mogoče je to lahko priložnosti, da se pohvalite, sporočite primer dobre prakse (namen KOCa je tudi širjenje dobrih praks, znanja in izkušenj med partnerji, kot tudi širše med vso zainteresirano poslovno javnostjo).

 

En primer take dobre prakse nam je poslala Steklarna Hrastnik, o čemer si lahko več preberete na spodnjem e-naslovu:

DRUŽBA SIEMENS JE PRIPRAVILA NAČRT ZA DIGITALNO PREOBRAZBO STEKLARNE HRASTNIK, SVETOVNEGA PROIZVAJALCA STEKLA

http://www.steklarna-hrastnik.si/medijsko-sredisce1/novice/933-

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juliju 2018 dokončno izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev, tudi na osnovi informacij, ki smo jih glede porabe sredstev v obdobju juliju – oktober 2018 pridobili z vaše strani v mesecu juniju/juliju 2018.

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na projektno pisarno oz. kadrovskega partnerja, kjer smo vam z veseljem na voljo (na spodnjih kontaktnih naslovih).

 

TOVARNE PRIHODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKAJ SE NE SMETE BATI SPREMEMB

Tega vprašanja se bo lotil osrednji govornik Konference slovenskih izvoznikov, ki bo 14. septembra na Brdu pri Kranju, Nicklas Bergman, priznani tehnološki investitor in futurist, ki se ukvarja s tem, kam nas pelje tehnologija in kako smo pripravljeni na prihajajočo tehnološko nevihto. Pogledali smo, kaj o futurizmu v svojih panogah pravijo slovenski izvozniki.

… več >>>

 

GROWTH MINDSET DEFINITION: 7 QUESTIONS ANSWERED

“Mindset” rasti je ključni okvir mišljenja uspešnih ljudi. Toda kaj sploh je “mindset” rasti? Kakšna je razlika v primerjavi s fiksnim “mindsetom”? In ali lahko razvijem “mindset” rasti?

… več >>>

 

DIGITAL GLOBALIZATION: THE NEW ERA OF GLOBAL FLOWS

Naraščajoči tokovi podatkov in informacij zdaj ustvarjajo večjo ekonomsko vrednost kot svetovna blagovna menjava.

… več >>>

 

VITKO UPRAVLJANJE

 

 

VEČOPRAVILNOST

Večopravilnost pomeni delovno prakso, ki operaterjem nalaga opravljanje več procesov. Zahteva usposabljanje operaterjev za upravljanje različnih tipov strojev (varilni stroj, stiskalnica, brusilni stroj), da lahko vodijo proizvode skozi celično proizvodnjo. To je nasprotje masovne proizvodnje, kjer operaterji delajo v različnih oddelkih na samo eni vrsti stroja.

… več >>>

 

THE ARCHITECTURE OF A LEAN TRANSFORMATION

Vloga trenerja oz. poslovnega coacha v vitki transformaciji je tematika, o kateri se v zadnjem času vedno bolj pogosto razpravlja. Avtor vam v prispevku predstavi svoje izkušnje, ki so podjetju Halway pomagali do poslovnega preobrata, skladno z »lean« filozofijo.

… več >>>

 

VODITELJSTVO

 

 

 

ALI STE KADROVIK, KI S SVOJO KOMUNIKACIJO PRIVABLJA ALI ODBIJA?

Katera vloga, pozicija oziroma funkcija je v podjetju tista, za katero po navadi rečemo, da je prvo ogledalo kulture podjetja? Je to direktor, vodja prodaje, služba marketinga?

… več >>>

 

IT’S NOT A DIGITAL TRANSFORMATION WITHOUT A DIGITAL CULTURE

Digitalna transformacija pometa poslovno krajino. Voditelji jo polno podpirajo, saj prepoznavajo njeno moč. Toda, ko podjetja napredujejo od pilotnih programov do širše implementacije, se pogosto zaletijo v nepričakovano oviro: konflikt kulture.

… več >>>

 

AKTUALNE NOVICE IN INFORMACIJE PRIPOROČILO:

IZVAJANJE AKTIVNOSTI V JULIJU – OKTOBRU 2018:

Pred nami je ključno obdobje (julij 2018 – oktober 2018) za doseganje ciljev, ki smo si jih skupaj zadali v okviru Kompetenčnega centra Tovarn prihodnosti.

Še naprej vas vabimo k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru našega KOCa (do konca meseca junija 2018 smo skupaj realizirali dobrih 63 % načrtovanih usposabljanj oz. dobrih 51 % načrtovanih vključitev zaposlenih), tako da je pred nami res ključno obdobje za realizacijo vseh ciljev na področju porabe sredstev in realiziranih vključitev zaposlenih.

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Vaše zahtevke (ZZS 13) za mesec julij 2018 nam prosim na projektno pisarno pošljite do ponedeljka, 06. avgusta 2018.

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juniju 2018 izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev.

To bo priložnost, da bolj aktivni partnerji pridobite več razpoložljivih sredstev. V tej smeri razmislite, kdo ima željo po dodatnih sredstvih in lahko s tem doseže dodatne vključitve. Če pa kdo že vnaprej smatra, da sredstva ne bo porabljal, pa naj sredstva odstopi.

 

SPREMLJAJTE DOBRE PRAKSE SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ.

Na spodnji povezavi  se lahko brezplačno naročite na prispevke, ki obravnavajo teme industrije 4.0, pametnih tovarn in tovrstnih dobrih praks iz industrijskih podjetij.

https://tovarna.finance.si/

 

VABLJENI NA DELAVNICE: KOMPETENTNA SLOVENIJA

Iz Sklada sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko napovedi brezplačnih delavnic v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak. Vljudno vas torej vabimo tudi na te brezplačne delavnice.

 

Zabeležite si naslednje datume oz. lahko več o tem najdete na straneh:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/

 

Avgust 2018

 

·         23. 8. 2018: 9.00-16.00: “Razvoj strategije lastne blagovne znamke” (mag. Metka Hrovat), Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

 

·         30. 8. 2018: 9:00-16.00: “Timsko delo” (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

 

Program usposabljanj s področja trženja, v izvedbi podjetja Fimago d.o.o.

Gre za program »Celovita šola trženja«, ki predstavlja preizkušen, sistematičen in celovit sistem znanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja.  Program zajema vse ravni zaposlenih in je podlaga za dvig kvalitete poslovanja z znanjem in spremembo miselne naravnanosti. Več informacij o programu je v priponki.

Termini izvedbe: 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10. in 18.10.2018 (v dopoldanskem času); vsakič po 6 pedagoških ur

Lokacija izvedbe: glede na prijave določena naknadno (najbrž Koper)

Stroški udeležbe: 1.125,00 EUR na posamezno delavnico/izvedbo. Strošek se v enakomernem deležu porazdeli med udeležence posamezne delavnice.

Praksa je, da se na delavnicah srečujejo zaposleni iz več podjetij, kjer poleg predavanja, izvajajo tudi praktične naloge, sledi diskusija in izmenjava mnenj,  kar se je izkazalo kot izredno učinkovit način za pridobivanje novih znanj in izmenjavo izkušenj znotraj branže.

Lepo vabljeni k udeležbi tudi zaposleni v podjetjih ostalih kompetenčnih centrov. Prijave sprejemamo do 3.8.2018.

INFORMACIJE IN KONTAKTI

 

 

Vaši predlogi, ideje, vprašanja so dobrodošla – z veseljem smo vam na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

Mag. Gregor Zelenšek, gregor.zelensek@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mira Kofol, mira.kofol@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mag. Janez Žezlina, janez.zezlina@ecg.si, Energos

Gregor Jus, gregor.jus@ecg.si, Energos