KOC TOP: e-Novice št. 14                    

Uporabna gradiva in aktualne  informacije

UVODNIK Dragi partnerji!

Pošiljamo vam štirinajsto številko e-novic Kompetenčnega centra Tovarne prihodnosti, skupaj s strokovnimi članki, ki se navezujejo na temo našega KOC-a – Tovarne prihodnosti in Industrije 4.0,  v smislu širjenja znanja in dobrih praks, kot tudi novih idej za morebitna dodatna izobraževanja in usposabljanja ter aktualne informacije in dogodke, povezane z delovanjem KOC Tovarne prihodnosti.

Vabimo vas tudi k širjenju dobrih praks in novic, ki so se vam v okviru izvajanja aktivnosti s področja KOC Tovarn prihodnosti zgodila v zadnjih mesecih (več o tem spodaj).

 

PRIPOROČILO IN POVRATNA INFORMACIJA Z VAŠE STRANI:

IZVAJANJE AKTIVNOSTI V JULIJU – OKTOBRU 2018:

Pred nami je ključno obdobje (julij 2018 – oktober 2018) za doseganje ciljev, ki smo si jih skupaj zadali v okviru Kompetenčnega centra Tovarn prihodnosti.

S tem v zvezi smo bili v zadnjih tednih v navezi glede vašega izvajanja izobraževalnih aktivnosti v tem obdobju.

Še naprej vas vabimo k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru našega KOCa (do konca meseca junija 2018 smo skupaj realizirali dobrih 63 % načrtovanih usposabljanj oz. dobrih 51 % načrtovanih vključitev zaposlenih), tako da je pred nami res ključno obdobje za realizacijo vseh ciljev na področju porabe sredstev in realiziranih vključitev zaposlenih.

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

DOBRE PRAKSE IN NOVICE GLEDE IZVAJANJA KOC AKTIVNOSTI

Veseli bomo tudi vaših dobrih novic, eventuelnih dobrih poslovnih praks, ki so se vam zgodili v okviru izvajanja KOC aktivnosti – mogoče je to lahko priložnosti, da se pohvalite, sporočite primer dobre prakse (namen KOCa je tudi širjenje dobrih praks, znanja in izkušenj med partnerji, kot tudi širše med vso zainteresirano poslovno javnostjo).

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juliju 2018 dokončno izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev, tudi na osnovi informacij, ki smo jih glede porabe sredstev v obdobju juliju – oktober 2018 pridobili z vaše strani v mesecu juniju/juliju 2018.

Za vse dodatne informacije se obrnite na projektno pisarno oz. kadrovskega partnerja, kjer smo vam z veseljem na voljo (na spodnjih kontaktnih naslovih).

TOVARNE PRIHODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKO SO V DANFOSSU TRATI V DESETIH LETIH ZA 220 ODSTOTKOV POVEČALI PRODUKTIVNOST V PROIZVODNJI

Na dan v ljubljanski družbi izdelajo 12 tisoč izdelkov za regulacijo daljinskega ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja; na leto v povprečju produktivnost v proizvodnji povečajo za devet odstotkov.

… več >>>

 

THE SEVEN DECISIONS THAT MATTER IN A DIGITAL TRANSFORMATION: A CEO’S GUIDE TO REINVENTION

Uspešna digitalna transformacija zahteva žrtve. Preberite, kako uspešni voditelji ponovno izumljajo svoj posel.

… več >>>

 

LABOR 2030: THE COLLISION OF DEMOGRAPHICS, AUTOMATION AND INEQUALITY

Do leta 2030 bo svetovno gospodarstvo domnevno sredi velike preobrazbe. Podjetja in vlagatelji se stalno borijo s spreminjajočimi se razmerami na trgu, naša raziskava pa kaže na še povečano stopnjo negotovosti v naslednjih desetletjih. Da bi razumeli zakaj, si bomo ogledali tri glavne dejavnike, ki bodo oblikovale naslednje desetletje: starajoče prebivalstvo, prihod avtomatizacije in naraščajoča neenakost.

… več >>>

VITKO UPRAVLJANJE

 

 

URAVNOTEŽENJE LINIJE

Uravnoteženje linije je proces enakomerne porazdelitve elementov dela, z namenom prilagoditve času takta.

… več >>>

 

THE STORY OF A LEAN TRANSFORMATION FAILURE

Prepogosto poskušamo preslikati uspešne zgodbe, namesto da bi analizirali napake. Čeprav je v Leanu učenje iz napak osnovni princip. Ta primer spodletele transformacije daje poglobljeno kritiko Leana.

… več >>>

VODITELJSTVO

 

 

 

VITKO VODITELJSTVO V AGILNI POSLOVNI KULTURI

Dandanes se soočamo z vedno bolj kompleksnim in nestanovitnim poslovnim okoljem. V zahodnem svetu temu pravijo VUCA poslovno okolje, kar je akronim za naslednje štiri besede: Volatility – nestanovitnost,  Uncertainty – nesigurnost, Complexity – kompleksnost, Ambiguity – dvoumnost.

V takem okolju uspevajo predvsem ljudje, ki so izvirni oz. ustvarjalni in so po drugi strani ljudje akcije – znajo preiti od besed k dejanjem. Po drugi strani pa je vedno večja potreba po sodelovanju. Ravno zaradi kompleksnega poslovnega okolja smo vedno bolj soodvisni.

… več >>>

 

WILL ARTIFICIAL INTELLIGENCE MAKE YOU A BETTER LEADER?

Agile leadership and AI both depend on learning to let go.

… več >>>

AKTUALNE NOVICE IN INFORMACIJE PRIPOROČILO GLEDE IZVAJANJA AKTIVNOSTI:

IZVAJANJE AKTIVNOSTI V JULIJU – OKTOBRU 2018:

Pred nami je ključno obdobje (julij 2018 – oktober 2018) za doseganje ciljev, ki smo si jih skupaj zadali v okviru Kompetenčnega centra Tovarn prihodnosti.

S tem v zvezi smo bili v zadnjih tednih v navezi glede vašega izvajanja izobraževalnih aktivnosti v tem obdobju.

Še naprej vas vabimo k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru našega KOCa (do konca meseca junija 2018 smo skupaj realizirali dobrih 63 % načrtovanih usposabljanj oz. dobrih 51 % načrtovanih vključitev zaposlenih), tako da je pred nami res ključno obdobje za realizacijo vseh ciljev na področju porabe sredstev in realiziranih vključitev zaposlenih.

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi.

Formalno smo na Sklad do sedaj oddali 12 zahtevkov.

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juliju 2018 dokončno izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev, tudi na osnovi informacij, ki smo jih glede porabe sredstev v obdobju juliju – oktober 2018 pridobili z vaše strani v mesecu juniju/juliju 2018.

 

SPREMLJAJTE DOBRE PRAKSE SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ.

Na spodnji povezavi  se lahko brezplačno naročite na prispevke, ki obravnavajo teme industrije 4.0, pametnih tovarn in tovrstnih dobrih praks iz industrijskih podjetij.

https://tovarna.finance.si/

 

VABLJENI NA DELAVNICE: KOMPETENTNA SLOVENIJA

Iz Sklada sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko napovedi brezplačnih delavnic v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak. Vljudno vas torej vabimo tudi na te brezplačne delavnice.

 

Zabeležite si naslednje datume oz. lahko več o tem najdete na straneh:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/

 

Avgust 2018

 

·         23. 8. 2018: 9.00-16.00: “Razvoj strategije lastne blagovne znamke” (mag. Metka Hrovat), Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

·         30. 8. 2018: 9:00-16.00: “Timsko delo” (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

INFORMACIJE IN KONTAKTI

 

 

Vaši predlogi, ideje, vprašanja so dobrodošla – z veseljem smo vam na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

Mag. Gregor Zelenšek, gregor.zelensek@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mira Kofol, mira.kofol@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

 

Mag. Janez Žezlina, janez.zezlina@ecg.si, Energos

Gregor Jus, gregor.jus@ecg.si, Energos