KOC TOP: e-Novice št. 13                   

Uporabna gradiva in aktualne  informacije

UVODNIK Dragi partnerji!

Pošiljamo vam trinajsto številko e-novic Kompetenčnega centra Tovarne prihodnosti, skupaj s strokovnimi članki, ki se navezujejo na temo našega KOC-a – Tovarne prihodnosti in Industrije 4.0,  v smislu širjenja znanja in dobrih praks, kot tudi novih idej za morebitna dodatna izobraževanja in usposabljanja ter aktualne informacije in dogodke, povezane z delovanjem KOC Tovarne prihodnosti.

 

OBVESTILO IN PROŠNJA ZA POVRATNO INFORMACIJO

S strani Sklada smo dobili informacijo, da jim čim prej sporočimo, kako bomo v partnerstvu porabili še neizvedeni del načrtovanih sredstev za usposabljanja/vključitve, do konca izvajanja razpisa KOC, ki je 31.10.2018. Zato vas s tem v zvezi prosimo, če nam lahko do petka, 06.07.2018 sporočite, koliko in kdaj ste planirali izvajati usposabljanja in kakšne so načrtovane vključitve zaposlenih z vaše strani, za mesec julij – avgust – september in mesec oktober 2018.

Partner:

 

Mesec Načrtovana poraba sredstev Načrtovane vključitve zaposlenih
Julij 2018    
Avgust 2018    
September 2018    
Oktober 2018    

To bo nam in Skladu omogočilo še dodatne informacije glede izvedbe samega programa Kompetenčnih centrov ter s tem v zvezi potrebne podpore vam partnerjem, za kar najbolj učinkovito izvedbo razvojnih aktivnosti za vaše zaposlene.

Najlepša hvala za sodelovanje!

 

PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti.

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juliju 2018 izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev.

To bo priložnost, da bolj aktivni partnerji pridobite več razpoložljivih sredstev. V tej smeri razmislite, kdo ima željo po dodatnih sredstvih in lahko s tem doseže dodatne vključitve. Če pa kdo že vnaprej smatra, da sredstva ne bo porabljal, pa naj sredstva odstopi.

Za vse dodatne informacije se obrnite na projektno pisarno oz. kadrovskega partnerja, kjer smo vam z veseljem na voljo (na spodnjih kontaktnih naslovih).

TOVARNE PRIHODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

GREGOR POTOČAR O PRIHODNOSTI DELA: VEČ KOT VPRAŠANJE SAMO ZA KADROVIKE

Dovolj je zatiskanja oči, radikalno drugačna prihodnost dela, ki ji v zgodovini še nismo bili priča, vse bolj postaja dejstvo, na katerega se moramo dobro pripraviti. Saj bo naša pripravljenost hkrati pomenila konkurenčno prednost.

… več >>>

 

A CEO GUIDE FOR AVOIDING THE TEN TRAPS THAT DERAIL DIGITAL TRANSFORMATIONS

Tranformiranje vašega poslovanja je tvegano. Uspešni voditelji znajo prepoznavati tveganja in se jim izogibati.

… več >>>

 

HOW TO BUILD A DATA-FIRST CULTURE FOR A DIGITAL TRANSFORMATION

Dobivanje boljših podatkov je bistvo digitalne transformacije. Rob Roy, vodja adigitalizacije v podjetju Sprint razlaga, da vodje zahtevajo novo kulturo podjetja, ki daje prioriteto podatkom.

… več >>>

VITKO UPRAVLJANJE

 

 

STANDARDIZIRANO DELO

Standardizirano delo je najboljši, najbolj zanesljiv in najvarnejši postopek dela. Določa jasne naloge in odgovornosti za zaposlene, delovna mesta in opremo ter vodi v odpravljanje zapravljanj.

… več >>>

 

THE LEADERSHIP BEHAVIOURS SUPPORTING A LEAN TRANSFORMATION

Sprejem Lean metodologije v organizacijo zahteva številne radikalne spremembe, ki segajo od načina izvajanja procesov do načina interakcije ljudi. Kot gonilna sila transformacije je vodja odgovoren vplivati na razmišljanje in odnose, ki omogočajo spremembe.

… več >>>

VODITELJSTVO

 

 

 

RESNIČNI VODITELJI SO KOT MAGNET

Uspešnost podjetja je v največji možni meri odvisna od kakovosti njegovega vodenja, kot je tudi uspešnost posameznika v njegovem osebnem in profesionalnem življenju povezana s tem, kako učinkovito ta posameznik vodi različne skupine, s katerimi stopa v medsebojne odnose. S tem v zvezi v tokratnem prispevku navajam nekaj nasvetov, kako postati boljši vodja, nasvetov, ki jih lahko uporabite tako v profesionalnem, kot v prenesenem pomenu tudi v osebnem življenju.

… več >>>

 

THE TRANSFORMATIONS THAT WORK—AND WHY

V zadnjem letu so številne globalne družbe, na primer China Petroleum in Coca-Cola, imenovale nove direktorje. V mnogih primerih je to bilo zato, ker so delničarji ali odbor menili, da prejšnji vodje niso razumeli velikih pretresov, s katerimi se soočajo njihove industrije.

… več >>>

AKTUALNE NOVICE IN INFORMACIJE STATUS AKTIVNOSTI – KOC TOVARNE PRIHODNOSTI

PRIPOROČILO:

Vabimo vas tudi k nadaljnjemu proaktivnemu izvajanju aktivnosti v okviru KOC Tovarne prihodnosti.

Omeniti moramo, da so s strani razpisovalca sredstev na projektno pisarno naslovili sporočilo, da bo potrebno v primeru nedoseganja ciljev (sredstva, vključitve) vračati delež že prejetih sredstev.

Zato vas vabimo k nadaljnjemu izvajanju aktivnosti, kjer je pomembno, da se osredotočite tako na izvedbo usposabljanj (porabo načrtovanih sredstev iz finančnega načrta), kot tudi na zagotavljanje števila vključitev zaposlenih na usposabljanjih, ki sta dve ključni merili uspešnosti samega projekta.

Iz Sklada nam sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko udeležbe na brezplačnih delavnicah v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak – več o tem pod aktualnimi novicami in informacijami, v okviru katerih si lahko preberete tudi več o aktualnih brezplačnih delavnicah, v okviru projekta Kompetentna Slovenija – vabljeni k aktivni udeležbi!

 

REKONSTRUKCIJA FINANČNEGA NAČRTA

Glede na to, da imamo nekaj partnerjev, ki pa v času izvajanja projekta niso izvedli niti enega usposabljanja in dosegli niti ene vključitve, bomo v mesecu juliju 2018 izvedli rekonstrukcijo finančnega načrta s shemo vključitev.

To bo priložnost, da bolj aktivni partnerji pridobite več razpoložljivih sredstev. V tej smeri razmislite, kdo ima željo po dodatnih sredstvih in lahko s tem doseže dodatne vključitve. Če pa kdo že vnaprej smatra, da sredstva ne bo porabljal, pa naj sredstva odstopi.

 

SPREMLJAJTE DOBRE PRAKSE SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ.

Na spodnji povezavi  se lahko brezplačno naročite na prispevke, ki obravnavajo teme industrije 4.0, pametnih tovarn in tovrstnih dobrih praks iz industrijskih podjetij.

https://tovarna.finance.si/

 

VABLJENI NA DELAVNICE: KOMPETENTNA SLOVENIJA

Iz Sklada sporočajo, da lahko število vključitev povečate tudi preko napovedi brezplačnih delavnic v okviru projekta Kompetentna Slovenija. Postopek prijave delavnice je povsem enak. Vljudno vas torej vabimo tudi na te brezplačne delavnice.

Zabeležite si naslednje datume oz. lahko več o tem najdete na straneh:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018/

 

Julij 2018

·         5. 7. 2018: 9:00-13:00: “Kako dosegati odlične delovne rezultate z metodo SDI” (Mojca Fon Jager), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

·         12. 7. 2018: 9:00-16.00: “Timsko delo” (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

 

Avgust 2018

·         23. 8. 2018: 9.00-16.00: “Razvoj strategije lastne blagovne znamke” (mag. Metka Hrovat), Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

·         30. 8. 2018: 9:00-16.00: “Timsko delo” (dr. Matej Tušak), Sklad, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Prijave še niso mogoče.

INFORMACIJE IN KONTAKTI

 

 

Vaši predlogi, ideje, vprašanja so dobrodošla – z veseljem smo vam na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

Mag. Gregor Zelenšek, gregor.zelensek@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

Mira Kofol, mira.kofol@steklarna-hrastnik.si, Steklarna Hrastnik

 

Mag. Janez Žezlina, janez.zezlina@ecg.si, Energos

Gregor Jus, gregor.jus@ecg.si, Energos