Avtomatizacija bo še naprej vplivala na delovna mesta v vseh panogah, najboljši način rešitve problema pa je medsebojno sodelovanje podjetij, držav in posameznikov, pravi ekonomist Michael Spence. V tem intervjuju Spence pojasnjuje, da je treba za zmanjšanje strahu in tesnobe, povezanih s spektrom odhajajočih delovnih mest, sprejeti konkretne korake za dousposabljanja, prekvalifikacijo in opolnomočenje zaposlenih za prihodnost.