Tradicionalno ločena svetova informacijskih in operativnih tehnologij se povezujeta. Za uspešno izvedbo digitalne preobrazbe podjetja sta nujna sodelovanje ključnih ljudi – lastnikov, upravljavcev in menedžmenta – v projektu ter njihovo poznavanje tematike.