Opis projekta

Kaj so tovarne prihodnosti?

V četrti industrijski revoluciji bo središče proizvodnje t.i. pametna tovarna. V njej bodo uporabljene tehnologije, ki izhajajo iz informacijske, komunikacijske in strojniške tehnologije. Z njimi bo mogoče voditi in optimizirati zelo zapletene procese. Podlaga vsega bodo kibernetsko-fizični sistemi, pri čemer fizični pomeni izdelek, kibernetski pa, da bo izdelek povezan z drugimi izdelki in spletom ter bo aktivno vplival na proizvodni proces.

Uspešno obvladovanje izzivov in čim hitrejše doseganje konkurenčnosti predstavljata izhodišče za izvajanje projekta Kompetenčni center Tovarne prihodnosti. Vodilni partner v konzorciju Tovarn prihodnosti je Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobila omenjeni projekt in sredstva zanj. Konzorcij vključuje še 16 podjetij sorodnih panog in kadrovskega partnerja Energos d.o.o., v projekt pa je v vlogi podizvajalca pri oblikovanju kompetenčnega modela vključeno tudi podjetje HRM d.o.o.

Pametne tovarne predstavljajo temelj konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter omogočajo tehnološki napredek. Pri doseganju omenjenega pa so izpostavljene različnim izzivom:

  • Ustvarjanje pametnih izdelkov, postopkov, strojev in procesov
  • Krajšanje časa od zaznane potrebe na trgu (pri kupcih) do realizacije produkta oz. rešitve
  • Razvoj tehnologije z elementi digitalizacije, inovativnimi proizvodnimi, procesnimi in organizacijskimi rešitvami vitke proizvodnje
  • Hitrejša, bolj učinkovita in manj potratna proizvodnja (manj izgub v procesih, bolje uporabljeni in upravljani resursi) – oblikovanje proizvodnih procesov, ki bodo krmiljeni s pametnimi mrežami in pametnimi sistemi; več avtomatiziranih delovnih mest
  • Vzpostavitev celovitega sistema – povezovanje zaposlenega, izdelka in procesa
  • Dvig nivoja digitalizacije in robotizacije
  • Analiza podatkov v realnem času z namenom zajemanja, prenašanja in obdelovanja večjih količin podatkov
  • Bolj zahtevna in boljše plačana delovna mesta, ki v sebi nosijo več znanja, ki se prenaša v razvoj, izdelavo in prodajo izdelkov/rešitev z višjo dodano vrednostjo
194
Inovativnih
delavnic
18
Partnerjev
projekta
2
Leti
trajanja
391916
EUR
sredstev

Želite izvedeti več? Prijavite se na e-novice!

Izboljšanje kompetenc

Z dvigom kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije, avtomatizacije in novih tehnologij, se povečuje potencial podjetja.

Povečanje učinkovitosti

Z uvajanjem novih tehnologij se krepi učinkovitost, konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva.

Prenos dobrih praks

Krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese.

Vseživljenjsko učenje

Krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju

E-naslov

info@tovarne-prihodnosti.si

Telefon

Gregor Zelenšek (+386) 030 211 441
Janez Žezlina (+386) 041 233 390